ประกาศรายชื่อคลิปที่ผ่านเกณฑ์คะแนนและเข้ารอบตัดสินจำนวนทั้งสิ้น 9 คลิป